Громадські обговорення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Сєвєродонецька до 2020 року (27.02.2015)

on .

Прес-анонс

27 лютого 2015 року у місті Сєвєродонецьку відбудуться громадські обговорення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Сєвєродонецька до 2020 року, який було розроблено за сприяння проекту GiZ «Енергоефективність в громадах».

Захід відбудеться у конференц-залі за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а, ІІІ поверх, конферец-зал

Початок заходу об 10.00.

Учасники заходу: енергоменджери в енергетичних господарствах системи теплопостачання, житлового сектору, муніципального сектору, транспорту, ОСББ та громадські організації Луганщини.

Усі бажаючі можуть прийняти участь у заході.

Завантажити файли:

План дій (.doc)

Програма заходу (.doc)

Довідково

24 жовтня 2013 року рішенням сімдесят четвертої чергової сесії  міської ради «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів»», місто Сєвєродонецьк долучилося до кола підписантів Угоди мерів. Місто взяло на себе зобов'язання зменшити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи таким чином «зеленому» економічному зростанню та підвищенню якості життя.

Для реалізації завдань містом було розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Сєвєродонецька до 2020 року.  Він включає в себе не тільки аналітичну частину енергетичного балансу міста, тобто систему показників, що характеризують ресурси, виробництво та використання всіх видів палива й енергії. Розглядаючи місто, як окрему енергосистему, розрахунок енергетично балансу розроблено у 2-х вимірах: у системі виробник-споживач та у розрізі видів палива.

Джерелами інформації про споживання та виробництво у місті стали: статистичні звіти, дані енергомоніторингу, звіти структурних підрозділів міської ради, дані про споживання бюджетних організації та комунальних підприємств, звіти надавачів житлово-комунальних послуг та енергогенеруючих компаній.

Аналіз ринку споживання

На підставі аналізу ринку споживання енергоресурсів визначаємо три основні сектори кінцевих споживачів:

Житловий сектор.

Муніципальний сектор.

Вуличне освітлення.

Транспорт.

За даними аналізу споживання енергоресурсів за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2011 та 2012 роках найбільшим споживачем енергоресурсів у м.Сєвєродонецьку є житловий сектор.

Споживання теплової енергії та природного газу має найбільш питому вагу у загальній сумі обсягів енергоспоживання у місті та являються домінуючими енергоносіями.

Аналіз викидів СО2

Для проведення аналізу викидів СО2 від споживання енергоносіїв у досліджуваному періоді було викорстано дані за 2011 рік та 2012 рік, так як за ці роки зібрано максимальну кількість показників енергоспоживання та вони є найбільш достовірними.

Для обчислення обсягів викидів СО2 було використано стандартні коефіцієнти Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату.

В порівнянні з 2011 роком рівень викидів парникових газів від використання енергоресурсів у місті знизився на 9,4%.

На одного мешканця міста Сєвєродонецька у 2012 році рівень викидів СО2 складає 1,43 тонни, тоді як у 2011 році цей рівень дорівнював 1,58 тонни.

З даних кадастру викидів СО2 видно, що основним джерелом викидів парникових газів в атмосферу у місті є житловий сектор. За споживанням енергоресурсів населенням міста за період з 2007 року по 2012 рік спостерігалася стійка тенденція щодо їх збільшення, зокрема по споживанню електроенергії.

В муніципальному секторі (бюджетній сфері) взагалі викиди СО2 зменшились у базовому році порівняно з 2011 роком, але, при цьому відбулось збільшення споживання природного газу та відповідне збільшення викидів СО2 на 1,9%.

Ключовими напрямками міста у стратегічному документі розвитку  енергетичного господарства міста є:

 • врегулювання питання нормування витрат енергоресурсів, оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів;розбудова комплексної системи управління енергією;
 • впровадження системи моніторингу споживання енергоносіїв;
 • розробка реальних механізмів економічного стимулювання енергозбереження;
 • проведення паспортизації житлових та адміністративних будинків;
 • розроблення та реалізація енергоощадних заходів, у тому числі на базі альтернативних та відновлювальних джерел енергії (сонячної, вітрової та геотермальної енергії, біомаси);покращення санітарно-гігієнічних умов перебування у будівлях;
 • залучення коштів для реалізації практичних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності.

Місто взяло на себе зобов'язання, що є головними завданнями та цілями ПДСЕР:

•    підготувати Базовий кадастр викидів, розробити і прийняти місцеву політику сталого енергетичного розвитку; створити належні адміністративні структури, включаючи виділення достатньої кількості людей, для реалізації політики шляхом здійснення необхідних дій

 

Алгоритм виконання Угоди мерів

 

 1. Розробити та затвердити План дій зі сталого енергетичного розвитку протягом року з моменту офіційного  приєднання  до ініціативи  Угоди  мерів,  включаючи  і  конкретні заходи,результатом яких стане зменшення викидів СО2 до 2020 року щонайменше на 20% у порівнянні із рівнями викидів обраного базового року;
 2. Кожні два роки після подання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку подавати звіт про реалізацію для його оцінки, контролю і перевірки.
 3. Для виконання надзвичайно важливої умови зі створення своїх власних потужностей для управління споживанням енергії і мобілізації кола зацікавлених осіб на місцевому рівні з метою розробки Плану Дій зі Сталого Енергетичного Розвитку, місто також зобов'язується:
 • ділитися досвідом роботи з питань енергозбереження з іншими місцевими органами влади;
 • організовувати Місцеві Дні енергії з метою підвищення обізнаності громадськості про питання сталого розвитку і раціонального використання енергії;
 • відвідувати річну церемонію, тематичні семінари і зустрічі дискусійних груп Угоди мерів, або сприяти їх проведенню;

поширювати мету Угоди на відповідних заходах, зокрема заохочувати інші міста приєднатися до Угоди.