В місті Сєвєродонецьку проведено опитування керівників підприємств та підприємців

on . Posted in Новини

В місті Сєвєродонецьку проведено опитування керівників підприємств та підприємців в рамках підготовки Плану економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2019 – 2020 роки.

Опитування проведено шляхом інтерв’ювання і занесення даних в анкету, розроблену на підставі  Рекомендацій щодо структури та змісту Плану місцевого економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2019 – 2020 роки.

 

 

В опитування прийняли участь 24 респонденти.

Консультантом МЕР Кліменко К. Б.  за фінансової підтримки проекту ПРОМІС, в теперішній час, йде підготовка Аналізу  за результатами опитування керівників підприємств та підприємців міста Сєвєродонецька.

За результатами статистичних досліджень підготовлено Аналіз місцевої економічної структури міста Сєвєродонецька.

Результати досліджень:

1.Аналіз місцевої економічної структури показує, що найбільша кількість підприємств міста зосереджена у малому бізнесі, при чому малий бізнес в основному представлений мікро-бізнесом, тобто приватними підприємцями. За статистичними даними у 2017 році малий бізнес представлений 871 суб’єктом підприємницької діяльності (СПД)  (з яких 748 – мікро-бізнес), середній бізнес представлений 64 підприємствами, великий бізнес - 3 підприємствами.

2.Загальна кількість підприємств у місті Сєвєродонецьку в результаті окупації частини Луганської області різко зросла. Це пояснюється зміною регіональної спеціалізації міста Сєвєродонецька Луганської області і виконання функцій адміністративного центру області, до якого було перенесено діяльність частини суб’єктів підприємницької діяльності окупованих територій Луганської області у 2014 – 2015 роках. Так у 2017 році кількість підприємств складала 938, загальна кількість зайнятих осіб на цих підприємствах - 54309 осіб (найманих – 54055 осіб), обсяг реалізованої продукції -17385499,3 тис.грн. Проти 2012 року кількість підприємств – 765, загальна кількість зайнятих осіб на цих підприємствах - 23426 осіб (найманих – 23271 осіб), обсяг реалізованої продукції - 9985430,6 тис.грн.

3.До міста Сєвєродонецька із окупованих територій Луганської області перенесено діяльність не тільки СПД, але й діяльність державних, комунальних, неурядових (громадських) та інших підприємств та організацій, внесених до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). При чому по місту Сєвєродонецьку їх кількість з початку військових подій системно збільшується. На початок 2013 року -  2563 одиниць,  2015 рік -  2783, 2017 рік - 3203 .

4.За статистичними даними 2017 року найбільша кількість СПД зосереджена у промисловості (163 підприємства) та оптовій/ роздрібній торгівлі (335 підприємств). Ці види діяльності забезпечують місто найбільшою кількістю робочих місць.

5.Великі підприємства працюють у сфері добувної промисловості, середні підприємства - в сфері транспорту, складського господарства і зв’язку, будівництва, лісового та рибного господарства, професійної, наукової та технічної діяльності, оптової/роздрібної торгівлі, а також переробній промисловості. Найбільша кількість малих підприємств працює в сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонта автотранспортних засобів і мотоциклів, промисловості, операцій з нерухомим майном,  будівництва та професійної, наукової та технічної діяльності.

6.Переробна промисловість у більшості представлена підприємствами машинобудування та виробництвом готових металевих виробів, ремонтом машин і устаткування, виробництвом одягу, хімічних речовин та пластмасових виробів.

7.В місті активно процюють підприємства малого та середнього бізнесу з надання комунальних послуг: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізування, поводження з відходами.

8. Частка обсягу реалізованої продукції товарів та послуг підприємствами міста Сєвєродонецька до загальнообласного показника різко збільшилась після окупації частини території Луганської області.  Так, за статистичними даними ця частка зросла  з 8,5% (2012) до 18,5% (2017). Це пояснюється тим, що на території Луганської області, підконтрольними українській владі залишаються тільки три промислових міста обласного значення, решта території більшою частиною представлена в основному сільськими територіями та декільками містами районого значення – центрами сільськогосподарських районів.

9. Погіршились результати фінансової діяльності підприємств міста Сєвєродонецька. Хоча у 2017 році 71% підприємств міста Сєвєродонецька за результатами фінансової діяльності були прибутковими, решта 29% - мали збитки. Проти 2012 року 60% підприємств були прибутковими, решта 40% - мали збитки. Тим не менше сальдо фінансової діяльності як в 2012 році (-–2122268,6 тис.грн.),  так і в 2017 році було негативним (-24039011,8 тис.грн.), а негативний показник сальдо збільшився майже в 12 разів.

10.Місто втрачає обсяги залучення прямих інвестицій, так прямі інвестиції (акціонерний капітал) у 2017 році по місту Сєвєродонецьку склав 35,8% до загальнообласного показника проти 36,2% у 2016 році. Це пояснюється, в першу чергу, непривабливістю території міста для інвестора через близькість до військових подій та несприяливим логістичним розташуванням міста до основних ринків збуту товарів та послуг стосовно регіонів України та зарубіжжя.

11. Місто Сєвєродонецьк лідує серед міст обласного значення Луганської області в питаннях освоєння (використання) капітальних інвестицій, в загальнообласному обсязі капітальних інвестицій. Так, за січень – грудень 2017 року, обсяги освоєння (використання) капітальних інвестицій містом Сєвєродонецьком складає 34,5%. В загальній структурі обсягів освоєння (використання) капітальних інвестицій 65% складають інвестиції від власних коштів підприємств та організацій.

12.Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами підприємств міста Сєвєродонецька не відображається в статистичних даних по Луганській області. Однак, місто Сєвєродонецьк займає не останнє місце в загальнообласних даних географічної структури зовнішньої торгівлі товарами підприємств Луганської області, тому можна стверджувати, що у 2017 році сальдо зовнішньої торгівлі негативне, імпорт переважає над експортом, що повторює тенденцію 2016 року. Найбільші обсяги експорту здійснюються підприємствами в країни: Російська Федерація, Угорщина, Чехія, Білорусь, Болгарія, Польща, Франція. Найбільші обсяги імпорту здійнюються із країн: Російська Федерація, Франція, Польща, Угорщина, Білорусь.

13. Обсяги експорту послуг по місту Сєвєродонецьку у 2017 році складають 92,4% до загального обсягу експорту по області.

14.Хімічна галузь у місті поступово диверсифікується. Для цього існують і суб’єктивні і об’єктивні причини. Через постійні перебої у роботі основного бюджетоутворюючого підприємства ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» (входить до холдингу Ostchem) економіка міста дестабілізується. В результаті військових подій у 2014 році підприємство припинило свою діяльність. Однак, з кінця 2017 року підприємство відновлює свою роботу в сфері «виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синетичного каучуку в первинних формах» (код за КВЕД 2010 20.1). В результаті частка обсягів реалізації промислової продукції даної галузі економіки в секції переробної промисловості області у січні – червні 2018 року склала 20,4%. Продукція представлена: аміак, аміачна, калієва, натрієва селітра, карбамід, формалін, метанол, вуглеамонійні солі, оцтова кислота та ін. Однак, в результаті втрати ринків збуту Російської Федерації, залежність технологічних циклів підприємства  від дороговартісного ресурсу – природного газу, відсутність капітальних інвестицій у переозброєння підприємства та заміну засобів виробництва на більш інноваційні, підприємство систематично відчуває перебої у функціонуванні і, в теперішній час, знову припинило свою діяльність.

Більш переспективними для міста є середні та малі підприємства у сфері виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції та  (код за КВЕД 2010 22, 23), виробництва інших хімічних речовин (код за КВЕД 20.59), частка обсягів реалізації яких в секції переробної промисловості області систематично зростає починаючи з 2014 року (0,99%) до 2017 (3,3%). Сфера представлена такими підприємствами як ТОВ «ТАНА» (виробник та постачальник полімерних композиційних матеріалів на основі поліпропіленів і поліамідів), ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Сєвєродонецький склопластик» (виробництво скловолокна), ТОВ «Кларіант Україна» (виробництво каталізаторів), Приватне науково-виробниче комерційне підприємство «Інкор+» (виробництво іншої хімічної продукції) тощо.

15. Візитною карткою економіки міста Сєвєродонецька є ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс». Дане підприємство працює в сфері «машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання» (код за КВЕД 2010 26 – 30). Частка обсягів реалізації промислової продукції даної галузі економіки в секції переробної промисловості області складає 12%. Велике підприємство спеціалізується на видах діяльності розділу «Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції» (код 26.20 за КВЕД 2010) та випускає системи контролю й управління для об’єктів атомної, теплової енергетики та залізничного транспорту та самостійно здійснює науково-технічні розробки. На базі розробок НВО «Імпульс» випущено більше 20 тисяч систем контролю і управління, які введено в експлуатацію в усіх країнах колишнього СРСР, Болгарії, Угорщині, В'єтнамі, Індії, Китаї, Словаччині, Чехії, Фінляндії, Японії тощо.

16. Місто Сєвєродонецьк із радянських часів зберігає в структурі економіки велику кількість науково-дослідних і проектних інститутів та науково-виробничих підприємств, які спеціалізуються на наукових та технічних розробках та інжинирінгу, що є перспективною сферою послуг для міста, частка експорту яких в структурі зовнішньої торгівлі послугами Луганської області у 2017 року склали 67,5%.Дані послуги надають такі середні та малі підприємства, як ПрАТ "Сєвєродонецький ОРГХІМ" (комплекс інжинірингових послуг з технологічного, теплоенергетичного, електричного устаткування, а також діяльність в підготовчих і пуско-налагоджувальних роботах, введенні в експлуатацію об'єктів хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної і інших галузей промисловості); ТОВ «Хімтехнологія» (науково-дослідні роботи, розробка технологічних процесів виробництва мінеральних добрив, процесів синтезу органічних продуктів, виробництва метанолу інші дослідження і розробки в сфері технічних наук), ТОВ НДПІ «Водоочисні технології» (дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук).

17.У зв’язку із зростанням капітальних інвестицій в інфраструктуру міста за рахунок бюджетних коштів та коштів міжнародних донорських організацій за 2014 – 2017 роки перспективною галуззю економіки є будівництво, транспорт інші послуги із логістики. Серед успішних компаній в цьому секторі економіки: ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» (будівництво житлових і нежитлових будівель) успішно будує і здає в експлуатацію багатоповерхові будинки в експлуатацію у місті Сєвєродонецьку, ТОВ «Продмашстрой» (вантажні перевезення автомобільним транспортом)  здійснює поставки хімічної продукції більше 20 років по Україні та в інші країни світу.